MOSZCZENICA : Młodzieżowa Rada Gminy

4 maja odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica.

Czterech uczestników naszego projektu jest radnymi. Na sesji zostały im wręczone zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie.
Ponadto wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza MRG.
Było także wystąpienie Pana Wójta Gminy Moszczenica