w naszym projekcie wspieramy szkolimy motywujemy
samorządy uczniowskie

"Młodzi, aktywni w
powiecie gorlickim"

Szkolenia

bright-gd65e16f17_1280

Zorganizujemy szkolenia dla Rad SU z zakresu samorządności i procesów konsultacyjnych w szkołach.

Kampania uczniów

gears-g7f8eb9b7d_640

Opracowanie ram działalności Rad SU. Stworzenie kampanii promocyjnej, zachęcającej do kandydowania do rady samorządu.

Wizytya studyjna

digital-paper-g8ee35c121_640

Grupa z powiatu gorlickiego odwiedzi powiat wąbrzeski, pozna metody jakie wykorzystywane są w celu budowania obywatelskich postaw wśród młodzieży.

przeszkolonych uczniów rad samorządów uczniowskich
km
odległość pomiędzy współpracującymi powiatami
8 mc-y
czas trwania projektu
szkoły z własnym budżetem na inicjatywy SU

O PROJEKCIE

Ideą samorządu uczniowskiego jest między innymi przygotowanie młodych ludzi do bycia aktywnymi i świadomymi obywatelami. Jednak jak pokazują badania, mało uczniów i uczennic oraz dorosłych wokół nich ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania takiego samorządu i jego istoty. 

Przeszkolimy 30 przedstawicieli rad Samorządów Uczniowskich oraz ich opiekunów. Wypracują oni pomysły działania, stworzą plan ich realizacji oraz poznają samorządność i zdiagnozują swoje potrzeby. Wspólnie zachęcimy młodych do kandydowania w wyborach. W 3 szkołach wdrożymy budżet dla swoich szkół. Na koniec, młodzież wraz z Urzędem Gminy w Moszczenicy stworzy plan współpracy Samorządu Uczniowskiego z samorządem terytorialnym. 

aktualności

W ramach projektu „Młodzi Aktywni w Gminie Gorlice”  odbyły się…

Czytaj dalej

Dnia 6 maja gościliśmy pochodzącą z Lipinek Panią Poseł na…

Czytaj dalej

4 maja odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Czterech…

Czytaj dalej

finansowanie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.